Dogfennau

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Cyhoeddwyd : Medi 2023

Cynhesu cyfathrebu – aelodau gweithgar

Manylion am beth i’w
Disgwylir ym mis Hydref 2023.

Cyhoeddwyd : Medi 2023

Cynhesu cyfathrebu – aelodau gweithredol (WELSH)

Manylion am beth i’w
Disgwylir ym mis Hydref 2023.

Cyhoeddwyd : Medi 2023

Cynhesu cyfathrebu – aelodau sydd wedi ymddeol

Manylion am beth i’w
Disgwylir ym mis Hydref 2023.

Cyhoeddwyd : Medi 2023

Cynhesu cyfathrebu – aelodau sydd wedi ymddeol (WELSH)

Manylion am beth i’w
Disgwylir ym mis Hydref 2023.

Cyhoeddwyd : Mawrth 2022

Ynglŷn â Remedy

Gwybodaeth am gyflwyno rhwymedi.

Cyhoeddwyd: Rhagfyr 2021

Darluniau Aelodau

Cyfrifiadau enghreifftiol ar gyfer Aelodau yr effeithir arnynt.